Huis & hypotheek
Voor alle zaken omtrent uw huis en hypotheek kunt u terecht bij Notariskantoor Temmink. Op vrijwel alle gebieden, zoals het (ver)kopen van uw huis, het afsluiten van een hypotheek, samenwonen en meer - heeft u verschillende aktes nodig.  De documenten zijn erg belangrijk. Notariskantoor Temmink kan u helpen. 

Wij helpen u graag met de volgende zaken

  • Akten van leveringen
  • Koopovereenkomsten
  • Hypotheekaktes
  • Schenkingen
  • Akten van verdeling

Staat uw onderwerp er niet tussen? Of weet u niet zeker onder welke noemer uw vraagstuk valt? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een oriënterend gesprek.

Toelichtingen

Koopovereenkomst

Deze wordt of opgemaakt door de makelaar of door de notaris, indien er geen makelaar bij de koop is betrokken.

Indien u een huis aankoopt, tekent u dus doorgaans  meestal bij de makelaar de koopovereenkomst, zoals velen dat noemen: "voorlopig koopcontract". Het woord voorlopig is niet juist. Indien het koopcontract is getekend, bent u gebonden om het huis af te nemen, tenzij u ontbindende voorwaarden opneemt, omdat u ten tijde van het tekenen van de koopovereenkomst bijvoorbeeld de hypotheek nog niet rond heeft. Tevens heeft u als particulier vanaf het moment dat u het contract heeft getekend, nog drie dagen bedenktijd. In die drie dagen kunt u zonder reden nog afzien van de koop.

U legt in de koopovereenkomst dus de afspraken vast, zoals de koopsom, de datum waarop u de akte van levering bij de notaris tekent en dus het huis op naam krijgt alsmede alle overige afspraken die u met verkoper maakt.

Zoals net vermeld is het van belang dat u de koopovereenkomst kunt ontbinden als u de financiering niet rond krijgt of dat u uw eigen woning nog niet heeft verkocht. Op deze ontbindende voorwaarde moet u op tijd, schriftelijk,  een beroep doen, als blijkt dat u bijvoorbeeld de financiering niet rond krijgt. Doet u dat niet, bent u in vele gevallen 10% van de koopsom  alsmede alle overige schade die hier uit voortvloeit, verschuldigd.

Akte van levering

Dit stuk kan alleen door de notaris worden opgemaakt. In de akte van levering wordt het woonhuis door de verkoper overgedragen aan de koper. In deze akte wordt dan al hetgeen opgenomen, dat u in de koopovereenkomst hebt afgesproken. De notaris zorgt dat u het huis op naam krijgt, door ondertekening van die akte en door inschrijving van het afschrift van die akte in het kadaster. De notaris mag deze handelingen alleen verrichten, als het geld (koopsom) op zijn rekening bijgeschreven staat en aan alle voorwaarden, zoals vermeld in de koopovereenkomst is voldaan.

De hypotheekakte

Om de aankoop van een woning te financieren of een verbouwing te financieren wordt er geld geleend van een bank, een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds.

De bank c.q. instelling die geld uitleent, wil op den duur, meestal na 30 jaar, dat geld terug ontvangen. Maar tijdens de looptijd van de lening is er soms sprake van wanbetaling. Om te voorkomen dat de bank c.q. instelling het geld in dat geval niet terug krijgt, wenst zij dat de schuldenaar zekerheid geeft, door zijn woning in onderpand te geven aan de bank c.q. instelling. Dit gebeurt door het ondertekenen van een hypotheekakte. In deze akte staat o.a. dat indien de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet, de bank de notaris opdracht kan geven om de woning openbaar op een veiling te verkopen. Voor het geval de bank over zou moeten gaan tot openbare verkoop, eist zij, dat in de akte opgenomen is dat de woning goed wordt onderhouden, opdat de woning zijn waarde behoud.