Vrijstellingen schenkbelasting

Vrijstellingen schenkbelasting

Indien er meer geschonken wordt dan het hierna te melden bedrag aan de hierna te noemen personen, dient er schenkbelasting te worden betaald.

Vrijstellingen voor het jaar 2016:
Kinderen: € 5.304,-
Kinderen tussen 18 en 40 jaar éénmalig: € 25.449,-
Overige verkrijgers: € 2.122,-
In sommige gevallen is het mogelijk om een kind tussen zijn 18 en 40 jaar, onder bepaalde voorwaarden, éénmalig € 53.016,- of € 27.570,- te schenken, zonder dat het kind hierover schenking belasting is verschuldigd.

Wij informeren u graag over de voorwaarden die voor deze grote schenking in contanten geldt.