Mediation

Mediation

De notaris-mediator is werkzaam in de notariële praktijk en is speciaal opgeleid om op een onpartijdige manier te bemiddelen in allerlei conflicten.

Wat houdt mediation in?

Partijen die een geschil hebben, komen in onderling overleg, met de hulp van een mediator, tot een oplossing. Op die manier wordt de gang naar de rechter bespaard en als gevolg daarvan worden ook veel kosten bespaard voor advocaten en de rechtbank.

Er zijn natuurlijk veel geschillen denkbaar, zoals die tussen echtgenoten die in een echtscheiding verwikkeld zijn, maar ook tussen zakenpartners, buren of erfgenamen over een verdeling van een nalatenschap enzovoorts.
Al die problemen die ontstaan kunnen in beginsel in onderling overleg worden opgelost door partijen, door de tussenkomst van een mediator. Wel is het raadzaam om een mediator in te schaken die bij voorkeur ook jurist is en met name gespecialiseerd is op het gebied waar het geschil om gaat, zodat ook de wet wordt nageleefd. Want mocht men een overeenkomst met elkaar hebben gesloten, die wettelijk of belastingtechnisch niet kan, dan kunnen daar problemen uit voortvloeien.

De notaris die tevens mediator is, is bij uitstek de aangewezen persoon om uw mediation te regelen. In de praktijk is een notaris al de persoon die evenwicht moet bewerkstelligen tussen partijen en in beginsel niet optreedt voor één persoon, maar voor beide partijen opkomt.

Mocht u meer informatie wensen over mediation, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor.