Akte van levering

Akte van levering

Dit stuk kan alleen door de notaris worden opgemaakt. In de akte van levering wordt het woonhuis door de verkoper overgedragen aan de koper. In deze akte wordt dan al hetgeen opgenomen, dat u in de koopovereenkomst hebt afgesproken. De notaris zorgt dat u het huis op naam krijgt, door ondertekening van die akte en door inschrijving van het afschrift van die akte in het kadaster. De notaris mag deze handelingen alleen verrichten, als het geld (koopsom) op zijn rekening bijgeschreven staat en aan alle voorwaarden, zoals vermeld in de koopovereenkomst is voldaan.