Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden

Partijen treden in het huwelijk zodra zij bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand elkaar het ja woord hebben gegeven en de huwelijksakte hebben ondertekend. Indien partijen voordien niet de notaris hebben bezocht , trouwen zij in gemeenschap van goederen. Dat houdt in dat de goederen, waaronder een woning, spaarrekeningen e.d., die voor het huwelijk van één van de partijen privé waren, na het zetten van de handtekening gemeenschappelijk worden. Dit geldt ook voor schulden. Mocht dat niet de bedoeling zijn, dan het is wenselijk om de notaris opdracht te geven om huwelijkse voorwaarden te maken, zodat de goederen die privé eigendom waren voor het huwelijk, dat ook blijven in het huwelijk. Deze akte zal voordat men elkaar het ja woord geeft bij de ambtenaar van de Burgerlijk Stand moeten worden getekend.

Er zijn heel veel regelingen mogelijk in de huwelijkse voorwaarden, onder andere: het Amsterdam verrekenbeding, inhoudende dat aan het eind van het jaar de overgespaarde inkomsten uit arbeid verrekend moeten worden; een finaal verrekenbeding bij overlijden, inhoudende dat er bij overlijden net wordt gedaan alsof partijen tijdens leven in gemeenschap van goederen waren gehuwd.

Dit beding wordt vaak opgenomen om eventueel successie rechten te besparen; een pensioenregeling, inhoudende de verdeling of verevening van pensioenrechten bij echtscheiding; de regeling waarbij het vermogen in de woning, die op naam van één van de partners is aangekocht omdat de andere partner een onderneming runt, bij echtscheiding te delen. Deze regelingen en nog veel kunnen worden opgenomen in de huwelijkse voorwaarden. Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend een afspraak met ons kantoor maken van ongeveer een half uur voor een kosteloos oriënterend gesprek.