De hypotheekakte

De hypotheekakte

Om de aankoop van een woning te financieren of een verbouwing te financieren wordt er geld geleend van een bank, een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds.

De bank c.q. instelling die geld uitleent, wil op den duur, meestal na 30 jaar, dat geld terug ontvangen. Maar tijdens de looptijd van de lening is er soms sprake van wanbetaling. Om te voorkomen dat de bank c.q. instelling het geld in dat geval niet terug krijgt, wenst zij dat de schuldenaar zekerheid geeft, door zijn woning in onderpand te geven aan de bank c.q. instelling. Dit gebeurt door het ondertekenen van een hypotheekakte. In deze akte staat o.a. dat indien de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet, de bank de notaris opdracht kan geven om de woning openbaar op een veiling te verkopen. Voor het geval de bank over zou moeten gaan tot openbare verkoop, eist zij, dat in de akte opgenomen is dat de woning goed wordt onderhouden, opdat de woning zijn waarde behoud.