Vrijstellingen schenkbelasting

Vrijstellingen schenkbelasting

Indien er meer geschonken wordt dan het hierna te melden bedrag aan de hierna te noemen personen, dient er schenkbelasting te worden betaald.

Vrijstellingen voor het jaar 2019:
Kinderen: € 5.428,-
Kinderen tussen 18 en 40 jaar éénmalig: € 26.040,-
Overige verkrijgers: € 2.173,-

Kind tussen 18 en 40 jaar
Bent u tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mogen uw ouders u eenmalig belastingvrij een hoger bedrag schenken.
Dit bedrag is in principe € 26.040,- . Maar als u het geschonken bedrag gebruikt voor de betaling van een dure studie of opleiding, dan is de vrijstelling onder voorwaarden € 54.246,-.
En als u het geschonken bedrag gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld of restschuld, dan is de vrijstelling onder voorwaarden maximaal € 102.010,-.
Van deze hogere schenkingen moet u wel aangifte doen. Daarbij moet u een beroep doen op de verhoogde vrijstelling.

Overig (zoals een kleinkind)
Jaarlijks mag € 2.173,- belastingvrij worden geschonken. Hiervan hoeft u geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet dat wel.
Wanneer u tussen de 18 en 40 jaar oud bent en u het geschonken bedrag gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een woning of de aflossing van een eigen woningschuld of restschuld, dan is de vrijstelling onder voorwaarden eenmalig € 102.010,-. Van deze schenking moet u aangifte doen. Daarbij moet u een beroep doen op deze vrijstelling.

Wij informeren u graag over de voorwaarden die voor deze grote schenking in contanten geldt.