BV oprichten

BV oprichten

BV oprichten wordt eenvoudiger

Het minimale startkapitaal van € 18.000,00 bij de oprichting van een BV is per 1 oktober verleden tijd. € 1,00 is voldoende. Echter aangeraden wordt iets meer in te brengen, om aansprakelijkheid van de bestuurder, in de toekomst uit te sluiten, ingeval van faillissement etc. De bankverklaring bij inbreng in geld en de accountantsverklaring bij inbreng in natura zijn ook afgeschaft. Wel blijft het verplicht om bij inbreng in natura een beschrijving op te stellen van hetgeen wordt ingebracht. Ook moet u nog steeds naar de notaris als u een BV wilt oprichten.

BV zelf inrichten

U krijgt meer vrijheid bij de inrichting van uw BV. Zo kunnen in de statuten meer rechten en plichten voor de aandeelhouders worden vastgelegd, waardoor aparte aandeelhoudersovereenkomsten dan veel minder vaak nodig zijn. Het wordt mogelijk om buiten de algemene vergadering van aandeelhouders om bepaalde besluiten te nemen. De BV kan zo sneller veranderingen doorvoeren. De verplichte blokkeringen voor overdracht van aandelen vervalt. In de statuten kan worden geregeld, dat een groep aandeelhouders een eigen bestuurder benoemt. Ook het financieel steunverbod vervalt, indien de BV eigen aandelen wil inkopen.