Koopovereenkomst

Koopovereenkomst

Deze wordt of opgemaakt door de makelaar of door de notaris, indien er geen makelaar bij de koop is betrokken.

Indien u een huis aankoopt, tekent u dus doorgaans meestal bij de makelaar de koopovereenkomst, zoals velen dat noemen: “voorlopig koopcontract”. Het woord voorlopig is niet juist. Indien het koopcontract is getekend, bent u gebonden om het huis af te nemen, tenzij u ontbindende voorwaarden opneemt, omdat u ten tijde van het tekenen van de koopovereenkomst bijvoorbeeld de hypotheek nog niet rond heeft. Tevens heeft u als particulier vanaf het moment dat u het contract heeft getekend, nog drie dagen bedenktijd. In die drie dagen kunt u zonder reden nog afzien van de koop.
U legt in de koopovereenkomst dus de afspraken vast, zoals de koopsom, de datum waarop u de akte van levering bij de notaris tekent en dus het huis op naam krijgt alsmede alle overige afspraken die u met verkoper maakt.
Zoals net vermeld is het van belang dat u de koopovereenkomst kunt ontbinden als u de financiering niet rond krijgt of dat u uw eigen woning nog niet heeft verkocht. Op deze ontbindende voorwaarde moet u op tijd, schriftelijk, een beroep doen, als blijkt dat u bijvoorbeeld de financiering niet rond krijgt. Doet u dat niet, bent u in vele gevallen 10% van de koopsom alsmede alle overige schade die hier uit voortvloeit, verschuldigd.