Testamenten

Testamenten

De wet bepaalt wie er erft en wel als volgt: Indien men ongehuwd is en geen kinderen achterlaat, erven de ouders, broers en zusters. Heeft men een partner, dan zal er een testament moeten worden opgemaakt, waarin de partner tot erfgenaam wordt benoemd. Heeft men geen partner en is men al op leeftijd, dan is het altijd raadzaam om een testament op te maken.
De wet regelt namelijk ook plaatsvervulling, hetgeen inhoudt dat als een broer of zus voor u overlijdt, de kinderen van die broer of zus van u erven. Bij een grote familie zou het kunnen voorkomen dat er bijvoorbeeld wel 100 neven en nichten erven, hetgeen veel kosten met zich meebrengt om de erfgenamen uit te zoeken. Indien men ongehuwd is en wel kinderen achterlaat, erven de kinderen van de moeder. De vader zal de kinderen eerst moeten erkennen; dan erven zij ook van hem.

Erkennen kan bij notariƫle akte. De ongehuwde partners erven niet zomaar van elkaar. Hiervoor is een testament noodzakelijk. Indien men gehuwd is en geen kinderen achterlaat, erven de echtgenoten over en weer van elkaar. Als daarna de langstlevende overlijdt, dan erven de familieleden van de langstlevende. Indien dat laatste niet de bedoeling is, omdat bijvoorbeeld ook de familie van de eerst overledene dient te erven, dient men een testament te maken. Indien men gehuwd is en kinderen achterlaat, bepaalt de wetgever sinds 2003 dat de echtgenoten over en weer beschermd moeten worden en dat de langstlevende dus verzorgd achter moet blijven. De kinderen krijgen wel een erfdeel, maar kunnen hun erfdeel pas opeisen, zodra ook de langstlevende ouder overleden is.

De wet regelt een aantal situaties. Indien u een andere regeling wenst, is het noodzakelijk een testament op te maken. De volgende regelingen die veelvuldig opgenomen worden in een testament en die de wet dus niet regelt, zijn onder andere de volgende: fiscale clausules om kinderen gunstiger te kunnen laten erven; de uitsluitingclausule, waarin wordt bepaald dat alleen de eigen kinderen of familieleden erven en de aangetrouwden niet;. de benoeming van een executeur, die uw nalatenschap regel;. voogdijbenoeming voor het geval beide ouders zijn overleden met achterlating van minderjarige kinderen. Deze persoon zal uw kinderen dan verzorgen na uw overlijden; benoeming van een bewindvoerder.

Dit is een persoon die uw vermogen beheert voor het geval bijvoorbeeld de meerderjarige kinderen vanaf 18 jaar een groot vermogen krijgen en hier nog niet mee kunnen omgaan; of kinderen die veel geestverruimende middelen gebruiken, waar veel geld mee gemoeid is en waar uw vermogen in uw nalatenschap aan zou worden besteed. De bewindvoerder bepaalt dan waar het geld aan uit gegeven wordt. Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend een afspraak met ons kantoor maken van ongeveer een half uur voor een kosteloos oriƫnterend gesprek.