Statutenwijzigingen

Statutenwijzigingen

Ingeval de statuten worden gewijzigd, is het nodig om op te nemen dat certificaathouders van bewilligde certificaten (die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven), vergaderrecht hebben. Als er bewilligende certificaten uitstaan, moet het bestuur zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk één jaar na de inwerkingtreding van de Wet Flex BV, de houders daarvan inschrijven in het register van aandeelhouders.