Levenstestamenten

Levenstestamenten

Wat houdt een levenstestament in?

Indien u niet meer in staat bent rechtshandelingen te verrichten, door bijvoorbeeld dementie, coma etc. dan is het verstandig dat iemand anders voor u de zaken regelt. Maar die mag dat niet zomaar, u dient daarvoor, nu u nog fit en vitaal bent, iemand volmacht te geven.
Zou u dit niet doen, en u komt te verkeren in bovengenoemde omstandigheden dan dient men een verzoek bij de rechter voor een onderbewindstelling, in te dienen. Degene die tot bewindvoerder wordt benoemd, dient elk jaar bij de rechter, rekening en verantwoording af te leggen. Dit laatste voorkomt u door een levenstestament op te stellen.