Dividenduitkeringstoets

Dividenduitkeringstoets voor extra crediteurenbescherming

Om schuldeisers van de BV voldoende te beschermen, wordt de aansprakelijkheid van het bestuur en de aandeelhouders vergroot. De BV mag geen dividend uitkeren als blijkt dat zij na uitkering niet langer alle opeisbare schulden kan blijven betalen. Het bestuur moet goedkeuring verlenen aan de dividenduitkering. Er moet een uitkeringstoets worden uitgevoerd om te kunnen bepalen of de continu├»teit van de BV door de dividenduitkering niet in gevaar komt. Deze uitkeringstoets geldt ook voor bestaande BV’s. Bestuurders en aandeelhouders die onzorgvuldig hebben gehandeld, kunnen aansprakelijk worden gesteld.

Ook is voorzichtigheid bij terugbetaling geboden, indien er een pensioenvoorziening in de BV is opgenomen. Indien de BV door het terugbetalen van het aandelenkapitaal of het uitkeren van dividend niet langer in staat is om het pensioen en/of stamrecht volledig uit te keren, is er sprake van een (gedeeltelijke) afkoop van pensioen of stamrecht. De volledige pensioen- of stamrechtovereenkomst wordt dan meteen in de heffing van loonbelasting betrokken

Graag helpen wij u met het beoordelen van uw statuten en bekijken wij voor u of er een statutenwijziging plaats kan of moet vinden.