Schenkingen

Schenkingen

Om vermogen over te hevelen kunt u schenkingen doen. Dit kan op papier of in contanten.
Door een (belastingvrij) bedrag van het ene bankrekening nummer naar het andere bankrekening nummer over te maken, kan de ontvanger/begiftigde meteen over het geschonken bedrag beschikken.

Door een schenking op papier, blijft de schenker in het bezit van het geld; in vele gevallen vaak de ouders. Deze schenking wordt ook genaamd: een “schuldigerkenning uit vrijgevigheid”. De kinderen hebben dan een vordering op papier. De ouders moeten 6% rente over die vordering betalen. De ouders kunnen het bedrag dat zij geschonken hebben, van hun vermogen aftrekken in box 3 (wet op de inkomstenbelasting). Echter ieder van de kinderen dient, indien zijn vermogen boven de vrijstelling in box 3 uitkomt, deze als vermogen in box 3 aan te geven en derhalve wordt er 1,2% aan belasting geheven.

Om er zeker van te zijn dat een dergelijke schenking bij uw overlijden de beoogde uitwerking heeft (belastingbesparing) dient deze schenking vastgelegd te worden in een notariële akte. In het verleden kunnen de schenkingen op papier ook onderhands (dus niet bij notariële akte) zijn gebeurd. Deze schenkingen zijn ongeldig bij overlijden. Echter de regering heeft aangegeven dat deze ongeldige schenkingen alsnog geldig worden, als de schenker en de begiftigde die schenkingen bekrachtigen in een notariële akte.