Wetsvoorstel bescherming erfgenamen ook door Eerste Kamer aangenomen

Wetsvoorstel bescherming erfgenamen
ook door Eerste Kamer aangenomen

Als blijkt dat een overleden familielid veel schulden nalaat ontstaat er vaak paniek onder de achterblijvers. ‘Wie moet dat betalen?’ is meestal de grote vraag. Gelukkig is er in de Nederlandse wet een mogelijkheid opgenomen om een erfenis te weigeren, als er schulden zijn. Er is zelfs een mogelijkheid om de erfenis beneficiair te aanvaarden, om eerst te onderzoeken hoe hoog de schulden zijn zodat men niet aansprakelijk wordt voor schulden, als blijkt dat deze de baten overstijgen.

Toch kwam het voor dat iemand een erfenis had aanvaard, terwijl achteraf bleek dat er nog een (grote) schuld moest worden voldaan. Die persoon had dan vaak pech en moest die schuld uit eigen zak betalen, als het saldo van de nalatenschap niet voldoende was, of als de nalatenschap al was verdeeld.

De Tweede Kamer heeft nu een wetsvoorstel aangenomen waardoor erfgenamen worden beschermd tegen onverwachtse schulden. Voorwaarde is wel dat de erfgenaam zelf er niks aan kon doen en dat hij de schuld niet kende. De erfgenaam kan dan alsnog binnen drie maanden de rechter vragen of hij de erfenis, voor wat betreft de nieuwe schuld, beneficiair kan aanvaarden, zodat hij niet persoonlijk aansprakelijk wordt voor de schuld.

Tot op heden kon iemand een erfenis zuiver aanvaard hebben, zonder dat hij of zij het zelf in de gaten had; namelijk door zich als erfgenaam te gedragen. Het zich als erfgenaam te gedragen kan al door het (huur) huis te ontruimen. De erfgenaam die al spulletjes meenam uit het sterfhuis, liep dus een groot risico als de erfenis achteraf negatief bleek te zijn. In het nieuwe wetsvoorstel kan iemand zich alleen nog maar als zuiver aanvaardend erfgenaam gedragen c.q. is hij aansprakelijk voor schulden die de baten van de nalatenschap overstijgen, als hij goederen uit de nalatenschap verduistert/wegmaakt voor schuldeisers, bijvoorbeeld door iets te verkopen.

Wilt u meer weten over het wel of niet aanvaarden van een erfenis? Wij helpen u graag.